Povratak na prethodnu stranicu

OPĆI UVJETI SMJEŠTAJA NA PLOVILU

Uvjeti smještaja na plovilu sastavni su dio Ugovora i potvrđeni su potpisom ugovorenih strana.

CIJENA SMJEŠTAJA NA PLOVILU

U cijenu smještaja na plovilu uključeno je korištenje plovila i svih uređaja na plovilu. Lučke i ostale takse te gorivo nisu uključeni u cijenu.

Povratak na vrh stranice

UVJETI PLAĆANJA

Plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti tek nakon što je cijena u potpunosti plaćena:

Povratak na vrh stranice

OTKAZIVANJE REZERVACIJE

U slučaju da Klijent iz bilo kojih razloga odustane od smještaja na plovilu, može, uz prethodni dogovor s Agencijom, potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. U suprotnom, troškovi otkazivanja rezervacije će se naplaćivati na sljedeći način:

Ukoliko Klijent odustane od smještaja na plovilu iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.), već uplaćeni iznos neće mu biti vraćen, ali će mu Agencija staviti brod na raspolaganje u slobodnom terminu u istoj ili sljedećoj sezoni.

Povratak na vrh stranice

PRIMOPREDAJA PLOVILA

Agencija se obvezuje predavati samo potpuno opremljena plovila, s punim spremnicima goriva i u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i pri preuzimanju broda (sa punim spremnicima goriva). U protivnom, naplatit će mu se cijena goriva i troškovi transporta broda do benzinske crpke. Plovilo se predaje na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme (do 17.00 h). Ako Klijent ne preuzme brod unutar 48 sati, Agencija je ovlaštena odustati od ugovora. Ako Agencija ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata od dogovorenog vremena ili staviti na raspolaganje slično ili bolje plovilo, Klijent ima pravo odustati od ugovora uz povrat zakupnine. U tom slučaju, Agenija će isplatiti samo iznos zakupnine – ne postoji mogućnost bilo kakve druge odštete.

Klijent je obvezan pri preuzimanju pažljivo provjeriti stanje broda i opreme prema inventarnoj listi. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji Agenciji kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo Klijentu da umanji cijenu smještaja na plovilu. Ukoliko je iz bilo kojeg razloga nemoguće nastaviti plovidbu, ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, obavezno je obavijestiti base mangera, koji će dati daljnje upute. Kod prekoračenja termina povratka, Klijent snosi sve troškove koji proizlaze za Agenciju.

Plovilo treba biti u bazi do 8.00 h na dan isteka smještaja na plovilu (preporučljivo je vratiti se u večernjim satima prethodnog dana). Iznimke su moguće ukoliko se ranije dogovori s Agencijom.

Ako Agencija ili predstavnici agencije steknu dojam da voditelj broda ne raspolaže potrebnim znanjima za upravljanje brodom, imaju pravo zabraniti isplovljivanje broda. U takvim slučajevima Agencija će se sukladno mogućnostima potruditi da Klijentu prenese potrebna znanja, na trošak Klijenta.

Povratak na vrh stranice

KAUCIJA

Kod primopredaje broda Klijent polaže kauciju prema važećem cjeniku, koja se vraća u potpunosti, ako se brod vrati neoštećen i u zakazano vrijeme. Kaucija se polaže i u slučaju kad se brod uzima zajedno sa skiperom. Klijent snosi sve troškove za izgubljene dijelove opreme, kao i za štetu nastalu zbog lošeg postupanja.

Povratak na vrh stranice

OSIGURANJE

Brod je kasko osiguran – osiguranje za štete uzrokovane djelovanjem treće strane i Više Sile. Osiguravajuća kuća će procijeniti štetu u skladu sa ranije utvrđenom vrijednosti broda te razinom rizika.

Ako za vrijeme vožnje dođe do havarije, Klijent mora odmah obavijestiti charter agenciju ili base managera, koji će dati daljnje upute. Kod većih havarija, kao i u havarijama u kojima su sudjelovali drugi brodovi, potrebno je prijaviti slučaj Agenciji, kao i nadležnoj lučkoj kapetaniji te napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanje štete) za osiguravajuće društvo. Ako Klijent ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu.

Jedra nisu pokrivena osiguranjem i Klijent snosi troškove za štetu na njima. Klijent snosi troškove i za štetu na motoru, nastalu zbog nedostatka ulja. Klijent je obvezan svakodnevno kontrolirati ulje u motoru.

Osobni predmeti nisu osigurani; preporučuje se da to Klijent posebno napravi u vlastitoj zemlji. Posada broda je osigurana.

Povratak na vrh stranice

OBVEZE KLIJENTA

Klijent je obvezan ploviti u crnogorskim vodama.

Nije dozvoljeno:

Broj osoba na brodu mora odgovarati popisu posade. Klijent preuzima odgovornost za nepoštivanje ovih odredbi. Klijent, odnosno voditelj jahte izričito izjavljuje da raspolaže svim pomorskim vještinama i da posjeduje potrebnu dozvolu, nužnu za upravljanje jahtom na otvorenom moru kao i potvrdu o položenom radiofonijskom ispitu, koje mora predočiti.

U slučaju kvara broda ili brodske opreme Klijent je dužan odmah obavijestiti Agenciju na jedan od telefona priloženih u brodskim dokumentima. Agencija se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Klijent je obvezan obavijestiti nadležne organe i Agenciju u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme, u slučaju da je nemoguće nastaviti plovidbu, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba.

Ako se ne pridržava navedenih obveza Klijent snosi punu odgovornost prema Agenciji za sve posljedice i jamči za njih.

Klijentu je strogo zabranjeno donošenje ronilačke opreme i životinja (ljubimaca) na plovilo, osim ako je unaprijed drukčije dogovoreno sa Agencijom.

Povratak na vrh stranice

PRITUŽBE

Razmatrat će se samo pismene pritužbe, potpisane od obiju strana i predane odmah pri povratku i predaji plovila.

Povratak na vrh stranice

ARBITRAŽA

Svi eventualni sporni slučajevi, proizašle iz ovog Ugovora, koji se ne mogu riješiti mirnim putem, rješavat će se na sudu u Splitu.

Povratak na vrh stranice