Leight Notika Mega jahte najam Crna Gora Crna Gora

Limit price to
Prikaži rezultate prema
Luxury yacht Leight Notika 35
Leight Notika 352003.35,5 m (116,4 ft)
4 Kabine9 LežajevaU bazi:Budva
od 73.000€